NO | EN

Disclaimer

FreeStyleLibre.no is a product-specific website intended only for residents of Norway.

If you are resident of another country, please contact your local Abbott affiliate to obtain the appropriate product information for your country of residence.

Ansvarsfraskrivelse

FreeStyleLibre.no er et produktspesifikt nettsted kun ment for innbyggere i Norge.

Hvis du er bosatt i et annet land, må du kontakte den lokale Abbott avdelingen for å få produktinformasjon for landet du bor i.